Organisatieverordening recreatieschap Spaarnwoude

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Spaarnwoude
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Organisatieverordening recreatieschap Spaarnwoude
Citeertitel Organisatieverordening Recreatieschap Spaarnwoude
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Organisatieverordening 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 Nieuwe regeling

16-12-2021

bgr-2022-173

2021/48