Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit Wmo Gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 18-02-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit Wmo Gemeente Sittard-Geleen
Citeertitel Besluit Wmo Sittard-Geleen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  4. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-70398

Onbekend.