Regeling vervallen per 01-04-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Verordening op de raadscommissies 2021

Geldend van 16-03-2022 t/m 31-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Verordening op de raadscommissies 2021
Citeertitel Verordening op de raadscommissies 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de raadscommissies Zoetermeer 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022 01-04-2023 nieuwe regeling

31-01-2022

gmb-2022-69845

0637749686