Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2022

Geldend van 16-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerssen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2022
Citeertitel Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inspraakverordening gemeente Meerssen 2004 en de Verordening Burgerinitiatief 2005.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2022 nieuwe regeling

09-02-2022

gmb-2022-63544

Onbekend.