Regeling vervallen per 31-12-2023

Gemeente Middelburg - Huisvestingsverordening gemeente Middelburg 2022

Geldend van 01-02-2022 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeente Middelburg - Huisvestingsverordening gemeente Middelburg 2022
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 151d van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2022 31-12-2023 nieuwe regeling

27-01-2022

gmb-2022-62985

Onbekend.