Regeling vervallen per 09-03-2023

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving gemeente Bronckhorst 2022

Geldend van 15-02-2022 t/m 08-03-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving gemeente Bronckhorst 2022
Citeertitel Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving gemeente Bronckhorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2022 01-01-2022 09-03-2023 Nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-62292

Z126208/BenW-07044