Organisatieverordening Geestmerambacht

Geldend van 12-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Geestmerambacht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Organisatieverordening Geestmerambacht
Citeertitel Organisatieverordening Recreatieschap Geestmerambacht
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Organisatieverordening 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2022 nieuwe regeling

17-11-2021

bgr-2022-115

Onbekend.