Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom inhoudende bESLUIT TOT AANWIJZING PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOT HET STELLEN VAN VOORSCHRIFTEN VOOR HET IN WERKING STELLEN VAN PARKEERAPPARATUUR 2022

Geldend van 12-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2022

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom inhoudende bESLUIT TOT AANWIJZING PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOT HET STELLEN VAN VOORSCHRIFTEN VOOR HET IN WERKING STELLEN VAN PARKEERAPPARATUUR 2022

Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

Overwegende,

Dat de raad in zijn vergadering van 28 mei 2015 de Parkeerverordening 2015 heeft vastgesteld en dat de raad jaarlijks in zijn vergadering van de maand december de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom van het komend jaar vastgesteld;

Dat de Parkeerverordening 2015 op 5 juni 2015 inwerking is getreden;

Dat de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom jaarlijks gewijzigd op 1 januari van het betreffende jaar in werking treedt;

Dat in dit besluit de parkeerapparatuurplaatsen en de belanghebbendenplaatsen voor het parkeren door vergunninghouders in de gemeente zijn aangewezen;

Dat deze plaatsen op grond van de Parkeerverordening 2015 en de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom opnieuw dienen te worden aangewezen;

Dat dit aanwijsbesluit hierin voorziet;

Dat voor alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen geldt dat met mobiele telefoon of ander communicatiemiddel, GSM, creditkaart, Vpay of pinpas (Maestro) kan worden betaald.

Dat de parkeerplaatsen zijn gelegen binnen de bebouwde kom en bij de gemeente Bergen op Zoom in beheer zijn;

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2015 en artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom;

Besluiten:

I. De plaatsen waar, tijdstip en wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”;

II. De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel b en c van de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom vast te stellen, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”;

Bepalen:

I. Dat dit besluit in werking treedt op 1 februari 2022 en dat gelijktijdig het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2019 wordt ingetrokken;

II. Dat dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2022.

BIJLAGE 1: PLAATS, TIJDSTIP EN WIJZE VAN BETAALD PARKEREN

1.A. Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

I. In tariefzone A als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Straatparkeren” de volgende straten:

• Achter de Luxor

• Achter London

• Antwerpsestraat (tussen Korte Bosstraat en kruispunt Van Dedemstraat / Auvergnestraat)

• Arnoldus Asselbergsstraat

• Auvergnestraat

• Boutershemstraat

• Bredasestraat

• Burgemeester Mathonstraat

• Coehoornstraat (tussen Lindebaan en kruispunt Auvergnestraat / Glymesstraat)

• Dumontsdreef

• Glymesstraat

• Goudenbloemstraat

• Hofstraat

• Hooghuisstraat

• Hoogstraat

• Kloosterstraat

• Koepeldwarsstraat

• Koepelplaats

• Koepelstraat

• Korenbeursplein

• Korenbeursstraat

• Korte Parkstraat

• Lange Parkstraat

• Lievevrouwestraat

• Lindebaan

• Minderbroederstraat

• Noordsingel

• Potterstraat

• Scholiersberg

• Schoolstraat

• Sint Antoniusstraat

• Het Singeltje

• Van Dedemstraat

• Van der Rijtstraat

• Wassenaarstraat

• Westersingel

• Weverskat

• Zuidmolenstraat

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 21:00 uur met een maximum parkeertijd van 2 uur.

Voor de volgende locaties geldt verboden voor vergunninghouders:

• Bosstraat (oneven zijde 1 langsparkeerplaats t.h.v. huisnummer 33)

• Hoogstraat (even zijde 2 langsparkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 8)

• Lindebaan (even zijde eerste 3 langsparkeerplaatsen vanaf Bosstraat)

• Lindebaan (oneven zijde eerste 3 langsparkeerplaatsen vanaf Bosstraat)

• Noordsingel (even zijde 5 schuine parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 12)

• Steenbergsestraat

• Van der Rijtstraat (oneven zijde 2 langsparkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 3)

• Wassenaarstraat (even zijde 4 langsparkeerplaatsen t.h.v. huisnummers 40 t/m 44) met een maximale parkeertijd van 1 uur.

De wijze van betaling in tariefzone A: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel, creditcard, Vpay en pinpas (Maestro).

II. In tariefzone B als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Straatparkeren” de volgende straten/pleinen:

• Mineurplein

• Sint Catharinaplein

• Korenmarkt

• Pastoor Joorenplein

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 21:00 uur.

Voor de volgende locaties geldt verboden voor vergunninghouders:

• Pastoor Joorenplein van 09:00 tot 17:00 uur.

De wijze van betaling in tariefzone B: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel, creditcard, Vpay en pinpas (Maestro).

III. In tariefzone C als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Straatparkeren” de volgende straten:

• Achter de Oliemolen

• Affuit

• Antwerpsestraat (tussen Van Dedemstraat en Erasmuslaan)

• Antwerpsestraatweg (tussen Erasmuslaan en Prins Bernhardlaan)

• Artilleriestraat

• Battusplaats

• Beckaff

• Begijnhofstraat

• Blauwe Schuit

• Blokstallen

• Boerenhol

• Boerevest

• Bolwerk-Noord

• Bolwerk-Zuid

• Boxhornstraat

• Brouwerijbaan (tot aan John F. Kennedyviaduct)

• Bruinevisstraat

• Burgemeester de Roocklaan

• Burgemeester Hulshofstraat

• Burgemeester Stulemeijerlaan

• Burgemeester Vergroessenstraat

• Caveleriestraat

• Coehoornparkstraat

• Coehoornstraat (tussen Glymesstraat en Zuid-Westsingel)

• Coelgenestraat

• Colognekaai

• De Statie

• Drabbestraat

• Dubbelstraat

• Eikstraat

• Emplacement (nieuwe straat tussen Zuid Oostsingel en Brouwerijbaan)

• Fabriekstraat

• Faurestraat

• Galgenbaan

• Geertruidaplein

• Genieplein

• Glacisstraat

• Havenstraat

• Hermusstraat

• Hof van Steketee

• Hof van Wana

• Hoogeboomstraat

• Hoevenierssteeg

• Iepstraat

• Infanteriestraat

• Jacob Obrechtlaan

• Jasmijnstraat

• Kabelstraat

• Kazerneplein

• Keldermanslaan

• Klein Weike

• Koning Willem I straat

• Koning Willem II straat

• Koning Willem III straat

• Korenbloemstraat

• Korneel Slootmanslaan

• Korte Dubbelstraat

• Le Grandstraat

• Lijsterbesstraat

• Louis Porquinlaan

• Mariniersstraat

• Meeussenstraat

• Melassekaai

• Molenbergstraat

• Molenpad

• Oude Stationsweg

• Oude Vissershaven

• Oude Wouwsebaan

• P. Turcqstraat

• Pakhuisstraat

• Parallelweg (tussen Wouwsestraatweg en de Eikstraat)

• Paulus Backxstraat

• Prins Bernhardlaan

• Prinsekaai

• Rijtuigweg

• Rijtuigweg-Zuid

• Sappeurhof

• Seringstraat

• Smakkestraat

• Smitsvest

• Spirituslaan

• Stadsschuur

• Stationplein

• Stationstraat

• Thomas de Rouckstraat

• Van Overstratenlaan

• Wagenpleintje

• Watermolenpad

• Westersingel (schuine parkeervakken thv huisnummer 4)

• Wilhelminaveld

• Wittoucksingel

• Zuid-Oostsingel

• Zuid-Westsingel

• Zuidsingel

• Zuidzijde Zoom

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:30 uur. Op koopavond tot 21:00 uur (vrijdag vaste koopavond).

Voor de volgende locaties geldt verboden voor vergunninghouders en maximale parkeertijd 2 uur:

• Burgemeester van Hasseltstraat (2 parkeerplaatsen)

• Zuid-Oostsingel (oneven zijde 4 langsparkeervakken t.h.v. Rabobank)

De wijze van betaling in tariefzone C: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel, GSM, creditcard, Vpay en pinpas (Maestro).

IV. In tariefzone D als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Straatparkeren” de volgende straten:

• Boerhaveplein naast parkeerterrein ziekenhuis

• Mathijsenstraat (tussen Dr. De Ramlaan en Paracelsuslaan (evenzijde)

• Paracelsuslaan (haaks parkeervakken t.h.v. huisnummer 2)

• Van Swietenlaan (oneven zijde)

• Wierlaan (even zijde, de haaks tegen over elkaar gelegen parkeerplaatsen)

Tijden van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 19:00 uur.

De wijze van betaling in tariefzone D: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel, creditcard, Vpay, en pinpas (Maestro).

V. In tariefzone E als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Straatparkeren” de volgende straten / pleinen:

• De Kaai

• Jacob Battuslaan

• Moeregrebstraat

• Noordzijde Haven

• Peter Vineloolaan

• Plein XIII (Plein 13)

• Plein XIII (Plein 13) naast Stadskantoor, evenzijde Jacob Obrechtlaan

• Rijkebuurtstraat

• Zuidzijde Haven

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:30 uur. Op koopavond tot 21:00 uur (vrijdag vaste koopavond).

Voor Plein XIII (Plein 13) naast Stadskantoor, evenzijde Jacob Obrechtlaan geldt een maximale parkeertijd van 2 uur en verboden voor vergunninghouders.

De wijze van betaling in tariefzone E: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel, creditcard, Vpay en pinpas (Maestro).

VI. In tariefzone F als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Straatparkeren” de volgende straten:

• Pasteurlaan

• Wierlaan (niet zijnde even zijde, de haaks tegen over elkaar gelegen parkeerplaatsen)

• Robert Kochlaan

• Vesaliuslaan

• Billrothstraat

• Röntgenstraat

• Van Swietenlaan (evenzijde)

• Galenuslaan

• Dunantstraat

• Mathijsenstraat

• Paracelsuslaan (ter hoogte van huisnummer 4 tot en met 34)

Tijden van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 19:00 uur.

De wijze van betaling in tariefzone F: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel.

VII. In tariefzone G als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Camperparkeren Boulevard” de volgende straten:

• Boulevard

Tijden van maandag tot en met zondag van 18:00 tot 09:00 uur met een maximum aaneengesloten aanwezigheid van 72 uur.

De wijze van betaling in tariefzone G: mobiele telefoon of ander communicatiemiddel.

VIII. De aangewezen parkeerplaatsen zijn openbare parkeerplaatsen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, (algemene) gehandicaptenparkeerplaatsen, artsenparkeerplaatsen en laad- en losplaatsen.

IX. Op landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom is geen parkeerbelasting verschuldigd.

1.B. Wijze van betalen

I. Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur langs elektronische weg door middel van een creditcard en pinpas. Het saldo van de gebruikte creditcard(s) en pinpas(sen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

II. Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel door het inloggen op de centrale computer;

III. Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur langs elektronische weg door middel van de parkeerpas Bergen op Zoom. Met deze parkeerpas wordt het speciaal tarief voor bezoek van bewoners geactiveerd in de parkeerapparatuur, waarna betaling op reguliere wijze plaatsvindt bij parkeerapparatuur;

IV. Bij parkeerapparatuur met kentekeninvoer dient het volledige en juiste kenteken te worden ingevoerd van het voertuig waarmee wordt geparkeerd. Wanneer het ingevoerde kenteken niet overeenstemt met dat van het voertuig waarmee wordt geparkeerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 van de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van deze verordening;

Behoort bij het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2022.

BIJLAGE 2: PLAATSEN WAAR MET EEN VERGUNNING MAG WORDEN GEPARKEERD

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom:

I. In Vergunningszone A als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Vergunningenparkeren” de volgende straten:

• Achter de Luxor

• Achter London

• Antwerpsestraat (tussen Korte Bosstraat en kruispunt Van Dedemstraat / Auvergnestraat)

• Arnoldus Asselbergsstraat

• Burgemeester Mathonstraat

• Coehoornstraat (tussen Lindebaan en kruispunt Auvergnestraat / Glymesstraat)

• Dumontsdreef

• Goudenbloemstraat

• Hofstraat

• Hooghuisstraat

• Hoogstraat

• Kloosterstraat

• Koepeldwarsstraat

• Koepelplaats

• Koepelstraat

• Korenbeursplein

• Korenbeursstraat

• Korenmarkt

• Lievevrouwestraat

• Lindebaan

• Minderbroederstraat

• Mineurplein

• Pastoor Joorenplein

• Potterstraat

• Scholiersberg

• Schoolstraat

• Sint Antoniusstraat

• Sint Catharinaplein

• Het Singeltje

• Van der Rijtstraat

• Weverskat

• Zuidmolenstraat

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 21:00 uur.

Voor de volgende locaties geldt verboden voor vergunninghouders:

• Bosstraat (oneven zijde 1 langsparkeerplaats t.h.v. huisnummer 33)

• Hoogstraat (even zijde 2 langsparkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 8)

• Lindebaan (even zijde eerste 3 langsparkeerplaatsen vanaf Bosstraat)

• Lindebaan (oneven zijde eerste 3 langsparkeerplaatsen vanaf Bosstraat)

• Noordsingel (even zijde 5 schuine parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 12)

• Steenbergsestraat

• Van der Rijtstraat (oneven zijde 2 langsparkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 3)

• Wassenaarstraat (even zijde 4 langsparkeerplaatsen t.h.v. huisnummers 40 t/m 44) met een maximale parkeertijd van 1 uur.

II. In Vergunningszone B als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Vergunningenparkeren” de volgende straten:

• Antwerpsestraat (tussen Van Dedemstraat en Erasmuslaan)

• Antwerpsestraat (tussen Zuid-Oostsingel en Erasmuslaan)

• Antwerpsestraatweg (tussen Erasmuslaan en Prins Bernhardlaan)

• Auvergnestraat

• Belvedèrestraat

• Boutershemstraat

• Bredasestraat

• Brouwerijbaan

• Burgemeester de Roocklaan

• Burgemeester Hulshofstraat

• Coehoornstraat (tussen Glymesstraat en Zuid-Westsingel)

• Coehoornparkstraat

• De Statie

• Emplacement

• Erasmuslaan

• Galgenbaan

• Glacisstraat

• Glymesstraat

• Hermusstraat

• Jacob Obrechtlaan

• Keldermanslaan

• Koning Willem I straat

• Koning Willem II straat

• Koning Willem III straat

• Louis Porquinlaan

• Meeussenstraat

• Oude Stationsweg

• Prins Bernhardlaan

• Stationplein

• Stationstraat

• Van Dedemstraat

• Wassenaarstraat

• Zuid-Oostsingel

• Zuid-Westsingel

• Zuidsingel

• Achter de Oliemolen

• Affuit

• Artilleriestraat

• Begijnhofstraat

• Beckaff

• Blauwe Schuit

• Blokstallen

• Boerenhol

• Boerevest

• Bruinevisstraat

• Boxhornstraat

• Burgemeester Stulemeijerlaan

• Burgemeester Vergroessenstraat

• Caveleriestraat

• Coelgenestraat

• Colognekaai

• Drabbestraat

• Dubbelstraat

• Fabriekstraat

• Faurestraat

• Genieplein

• Havenstraat

• Hoogeboomstraat

• Hoevenierssteeg

• Hof van Steketee

• Hof van Wana

• Infanteriestraat

• Kabelstraat

• Klein Weike

• Korte Dubbelstraat

• Korte Parkstraat

• Lange Parkstraat

• Le Grandstraat

• Mariniersstraat

• Melassekaai

• Moeregrebstraat

• Molenbergstraat

• Molenpad

• Noordsingel

• Oude Vissershaven

• P. Turcqstraat

• Pakhuisstraat

• Paulus Backxstraat

• Princekaai

• Rijkebuurtstraat

• Sappeurhof

• Smakkestraat

• Smitsvest

• Spirituslaan

• Stadsschuur

• Thomas de Rouckstraat

• Van Overstratenlaan

• Wagenpleintje

• Watermolenpad

• Westersingel

• Wilhelminaveld

• Wittoucksingel

• Zuidzijde Zoom

• Eikstraat

• Iepstraat

• Jasmijnstraat

• Korenbloemstraat

• Lijsterbesstraat

• Oude Wouwsebaan

• Parallelweg (tussen Wouwsestraatweg en de Eikstraat)

• Seringstraat

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:30 uur. Op koopavond tot 21:00 uur (vrijdag vaste koopavond).

Voor de volgende locaties geldt verboden voor vergunninghouders en een maximale parkeertijd van 2 uur:

• Burgemeester van Hasseltstraat (2 parkeerplaatsen)

• Zuid-Oostsingel (oneven zijde 4 langsparkeervakken t.h.v. Rabobank)

III. In vergunningszone C als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom “Vergunningenparkeren” de volgende straten / pleinen:

• Battusplaats

• Emplacement

• Jacob Battuslaan

• Peter Vineloolaan

• Plein XIII (Plein 13)

• Bolwerk-Noord (linkerzijde)

• Bolwerk-Zuid (linkerzijde)

• De Kaai

• Korneel Slootmanslaan

• Noordzijde Haven

• Rijtuigweg

• Rijtuigweg-Zuid

• Zuidzijde Haven

Tijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:30 uur. Op koopavond tot 21:00 uur (vrijdag vaste koopavond).

Plein XIII (Plein 13) naast Stadskantoor, evenzijde Jacob Obrechtlaan geldt verboden voor vergunninghouders en maximale parkeertijd van 2 uur.

IV. In Vergunningszone D als bedoeld op de kaart in de Verordening parkeerbelasting Bergen op Zoom 2019 “Vergunningenparkeren” de volgende straten:

• Billrothstraat

• Boerhaveplein (niet zijnde achterafbetaald parkeerterrein ziekenhuis)

• Dunantstraat

• Galenuslaan

• Mathijsenstraat

• Paracelsuslaan

• Pasteurlaan

• Robert Kochlaan

• Röntgenstraat

• Van Swietenlaan

• Vesaliuslaan

• Wierlaan

Tijden van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 19:00 uur.

V. De aangewezen parkeerplaatsen zijn openbare parkeerplaatsen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, (algemene) gehandicaptenparkeerplaatsen, artsenparkeerplaatsen en laad- en losplaatsen.

VI. Het parkeren voor vergunninghouders geldt niet op landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Verordening Parkeerbelastingen Bergen op Zoom.

Behoort bij het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2022.

Ondertekening

Bergen op Zoom,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,

de secretaris de burgemeester

de heer mr. drs. ing. M. van Vliet de heer dr. F.A. Petter

Dit besluit is ter openbare kennis gebracht op: 4 februari 2022