Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel 2022 (V5.0)

Geldend van 10-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel 2022 (V5.0)
Citeertitel Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel 2022 (V5.0)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2022 nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-54677

Onbekend.