Regeling vervallen per 31-12-2023

1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen gemeente Oldambt 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen gemeente Oldambt 2022
Citeertitel 1ste wijziging Verordening Onroerende-zaakbelastingen Oldambt 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2023 eerste wijziging

31-01-2022

gmb-2022-54154

Onbekend.