REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE POLITIEKE AVOND VAN DE GEMEENTE LOCHEM 2021

Geldend van 10-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE POLITIEKE AVOND VAN DE GEMEENTE LOCHEM 2021
Citeertitel Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Lochem 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2022 Nieuwe regeling

17-01-2022

gmb-2022-51208

Onbekend.