Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022

Geldend van 05-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2022 Nieuwe regeling

31-01-2022

gmb-2022-48538

Onbekend.