Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022
Citeertitel Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022 nieuwe regeling

16-12-2021

bgr-2022-87

Onbekend.