Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harderwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022
Citeertitel Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelverordening waarderingssubsidies maatschappelijke inzet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022 nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-42581

Onbekend.