Algemene voorwaarden gebruik Openbare Parkeergarages

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene voorwaarden gebruik Openbare Parkeergarages
Citeertitel Algemene voorwaarden Parkeergarages Haarlem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2022 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2022-39974

2021/558879