Beleidsregel Maatregelenlijst Stimuleringsregeling Gemeente Moerdijk

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Maatregelenlijst Stimuleringsregeling Gemeente Moerdijk
Citeertitel Maatregelenlijst stimuleringsregeling gemeente Moerdijk.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Gemeenteblad van Moerdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2022 Nieuwe regelgeving

14-12-2021

gmb-2022-39404

Onbekend.