Beleidsregel gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater havengebied Rotterdam

Geldend van 29-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater havengebied Rotterdam
Citeertitel Beleidsregel gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater havengebied Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.81 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  2. artikel 29 van de Wet bodembescherming
  3. artikel 37 van de Wet bodembescherming
  4. artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming
  5. artikel 38, vierde lid, van de Wet bodembescherming
  6. artikel 39 van de Wet bodembescherming
  7. artikel 88 van de Wet bodembescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2022 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-37284

Gemeenteblad 2022, nummer 6