Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel
Citeertitel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2022 Wijziging: hoofdstuk 4 Social Return is vervangen

12-07-2022

gmb-2022-332363

21.11098
13-12-2016 01-07-2016 22-07-2022 Ter vervanging van beleidsregel Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eersel, vastgesteld op 20 augustus 2013

06-12-2016

Gemeenteblad

21.11098