Regeling vervalt per 31-12-2025

Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2025

Intitulé

Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025

De raad van de gemeente Terneuzen;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders;

besluit:

 • 1.

  De raad besluit in te stemmen met de lokale inclusie agenda 2022-2025 voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap en de lokale invulling Deltaplan tegen discriminatie 2022-2025.

 • 2.

  De raad besluit het restant van € 486.600 van het oorspronkelijke investeringskrediet (actieplan VN-Verdrag Handicap 2019-2022) van € 886.500 te laten vervallen per 31-12-2021 en terug te laten vloeien in het nieuwe investeringskrediet en exploitatiekosten uit het actieplan dat we vanaf 2022 beschikbaar stellen.

 • 3.

  De raad besluit een nieuw investeringskrediet van € 386.650 beschikbaar te stellen voor nieuwe aanpassingen voortvloeiend uit het actieplan (fysieke) toegankelijkheid als gevolg van de aanpak van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de gemeente Terneuzen.

 • 4.

  De raad besluit budget beschikbaar te stellen voor de exploitatiekosten uit het actieplan ("week van respect", toets bureau Ongehinderd, bewustwordingscampagne en training) van € 13.500 in 2022 en € 1.500 in de jaren 2023 t/m 2025.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 9 november 2021.

De gemeenteraad van Terneuzen,

griffier

, burgemeester

J.H.P. (Joost) de Jong

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

In de bijlage vindt u Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025

Ondertekening