Beleidsnotitie Grootschalige Energieopwekking gemeente Oldebroek

Geldend van 27-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnotitie Grootschalige Energieopwekking gemeente Oldebroek
Citeertitel Beleidsnotitie Grootschalige Energieopwekking gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2022 Nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2022-31601

1061358