Verordening fysieke leefomgeving 2021

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gorinchem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening fysieke leefomgeving 2021
Citeertitel Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Gorinchem 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 hoofdstuk 1, 2 artikel 1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 3.3.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.3, 12.1.4

28-09-2023

gmb-2023-476252

Onbekend.
01-01-2022 01-01-2024 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Gorinchem 2021

14-10-2021

gmb-2022-28434

Onbekend.