Aansluitverordening Riolering gemeente Midden-Groningen 2021

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aansluitverordening Riolering gemeente Midden-Groningen 2021
Citeertitel Aansluitverordening Riolering gemeente Midden-Groningen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 124, eerste lid, van de Grondwet
  2. artikel 121 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 10.32a van de Wet milieubeheer
  6. artikel 10.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging

30-11-2023

gmb-2023-567543

Onbekend.
22-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2022-26967

Onbekend.