Regeling vervallen per 31-12-2025

Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022

Geldend van 12-09-2022 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR379352

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2022 31-12-2025 wijziging artikel 2 en 14

06-09-2022

prb-2022-10828

2022001339
21-01-2022 12-09-2022 Openstellingsbesluit

18-01-2022

prb-2022-782

2022000048