Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel Beschermd wonen, Beschermd thuis (centrum)gemeente Delft 2022

Geldend van 20-01-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Beschermd wonen, Beschermd thuis (centrum)gemeente Delft 2022
Citeertitel Beleidsregels Beschermd wonen, Beschermd thuis (centrum)gemeente Delft 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR669334/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Maatschappelijke ondersteuning Delft 2020. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2022 01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

11-01-2022

gmb-2022-21073

4722512