Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 28-04-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 154 van de Gemeentewet
 7. artikel 154a van de Gemeentewet
 8. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 11. artikel 25a van de Alcoholwet
 12. artikel 25b van de Alcoholwet
 13. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25d van de Alcoholwet
 15. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 16. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 21. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 22. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 23. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 24. artikel 151d van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2022 01-01-2024 artikel 2:24, 2:26, 2:40A, 2:48, 2:50a, 2:51, 2:79, 3:5, 3:13, 5:14, 6:1, bijlage 2, 3, 4, 5

07-04-2022

gmb-2022-177489

Z/22/054192 - D/22/1080833 / RIS
18-01-2022 01-01-2022 28-04-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-20683

Onbekend.