Regeling vervallen per 06-04-2023

Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022 en benoeming leden rekenkamercommissie Land van Cuijk

Geldend van 19-01-2022 t/m 05-04-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022 en benoeming leden rekenkamercommissie Land van Cuijk
Citeertitel Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

paragraaf 1 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2022 01-01-2022 06-04-2023 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-20058

RIS 2022-R-3