Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 18-01-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer 2020, de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Cuijk 2020, de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2018, Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2020 en de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Grave 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022 01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

04-01-2022

gmb-2022-17790

Onbekend.