Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022

Geldend van 18-01-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening Uden 2018 en de Algemene subsidieverordening gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022 01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-17631

Onbekend.