Beleidsregels vrijlating giften gemeente Woensdrecht 2022

Geldend van 18-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Woensdrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels vrijlating giften gemeente Woensdrecht 2022
Citeertitel Beleidsregels vrijlating giften gemeente Woensdrecht 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022 01-01-2022 Nieuwe beleidsregeling

11-01-2022

gmb-2022-17597

Onbekend.