Nota Bodembeheer PFAS Noord-Brabant met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nota Bodembeheer PFAS Noord-Brabant met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant

Besluit van het college van Land van Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

besluit:

  • 1.

    Vervallen te verklaren

    • Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant gemeente Boxmeer.

  • 2.

    Geldend en van toepassing te verklaren voor het hele grondgebied van de gemeente Land van Cuijk:

    Nota Bodembeheer PFAS Noord-Brabant met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Boxmeer op 8 december 2020.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk van 4 januari 2022. Deze treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

de secretaris,

de burgemeester,