Regeling vervallen per 01-01-2024

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Boxmeer, de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Cuijk, de Procedureverordening advisering tegemoetkoming planschade 2008 Grave, de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Mill en Sint Hubert, de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, Sint Anthonis en de Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Sint Anthonis.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022 01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-17104

Onbekend.