Inspraakverordening gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Inspraakverordening gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Inspraakverordening gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inspraakverordening van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-17069

Onbekend.