Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

Geldend van 18-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen aan den Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022 Nieuwe regeling

11-01-2022

gmb-2022-16939

Onbekend.