Plaatsingsbeleid laadinfrastructuur

Geldend van 13-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Plaatsingsbeleid laadinfrastructuur
Citeertitel Plaatsingsbeleid laadinfrastructuur
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Plaatsingsbeleid laadinfrastructuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hellendoorn.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2022 Nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2022-13009

2021-023595