Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Gelet op artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 (APV), waarin staat genoemd dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om dagen of dagdelen aan te wijzen als collectieve festiviteit waarop de normen ten aanzien van geluid en verlichting bedoeld in de artikel 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de APV niet gelden;

Gelet op artikel 2:29 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 waarin staat genoemd dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om collectieve festiviteitendagen aan te wijzen waarop de exploitant van een openbare inrichting doordeweeks de ruimere openingstijden van het weekend voor de exploitatie van zijn openbare inrichting kan hanteren;

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Boxmeer

 • 2.

  Vast te stellen: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1 Collectieve festiviteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de volgende dagen aan als collectieve festiviteit:

  • a.

   Voor de gehele gemeente:

   • -

    Nieuwjaarsdag;

   • -

    Koningsnacht;

   • -

    Koningsdag;

   • -

    Oudejaarsdag;

   • -

    De vrijdag en zaterdag voorafgaande aan carnavalszondag, carnavalszondag, carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag;

  • b.

   de kermisdagen of de dagen waarop de éénmalige jaarlijkse activiteit(en) plaatsvinden ter vervanging van de kermis in één van de 33 kernen van de gemeente Land van Cuijk.

  • c.

   Voor de betreffende kern van de gemeente:

   • -

    de maandag waarop de wielerronde ‘Daags na de Tour’ wordt gehouden in Boxmeer;

   • -

    de dag van doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse voor Cuijk, Beers, Grave en Gassel.

   • -

    de dag waarop het Historisch Spektakel Grave wordt gehouden;

   • -

    De dag waarop het Smartlappenfestival in Grave wordt gehouden;

   • -

    De dagen waarop de Pinksterfeesten in Grave worden gehouden;

   • -

    De dag waarop de Taptoe in Grave wordt gehouden;.

 • 2. Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Artikel 2 Vervallen verklaren oude besluiten

Het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Boxmeer van 21 januari 2020 komt te vervallen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

datum: 4 januari 2022

de secretaris,

de burgemeester,