Regeling vervallen per 01-01-2023

Belastingverordening Overijssel 2022

Geldend van 12-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Belastingverordening Overijssel 2022
Citeertitel Belastingverordening Overijssel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Belastingverordening 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

10-11-2021

prb-2022-312

2021/1104109