Verordening werkgeverscommissie Maashorst 2022

Geldend van 12-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening werkgeverscommissie Maashorst 2022
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 107 van de Gemeentewet
  3. artikel 107a van de Gemeentewet
  4. artikel 107b van de Gemeentewet
  5. artikel 107d van de Gemeentewet
  6. artikel 107e van de Gemeentewet
  7. artikel 156 van de Gemeentewet
  8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-11080

Onbekend.