Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Maashorst 2022

Geldend van 02-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2022 20-01-2022 artikel 10

20-01-2022

gmb-2022-40823

Onbekend.
12-01-2022 02-02-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-11040

Onbekend.