Verordening Auditcommissie gemeente Maashorst 2022

Geldend van 12-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Auditcommissie gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening Auditcommissie gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening inzake de rol van de Raadscommissie voor Algemene zaken met betrekking tot de formulering van de opdracht aan de accountant inzake de controle van de jaarrekening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-10998

Onbekend.