Verordening burgerinitiatief gemeente Maashorst 2022

Geldend van 12-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening burgerinitiatief gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening burgerinitiatief gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-1529 exb-2022-1530

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Burgerinitiatief gemeente Uden en de Verordening Burgerinitiatief gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-10976

Onbekend.