Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Maashorst 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de ambtelijke bijstand en de Verordening financiële tegemoetkoming raadsfracties van de gemeente Uden en de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2022 artikel 6

02-06-2022

gmb-2022-264100

19163-2022
12-01-2022 01-01-2022 14-06-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-10835

Onbekend.