Beleidsregels krediethypotheek gemeente Staphorst

Geldend van 11-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels krediethypotheek gemeente Staphorst
Citeertitel Beleidsregels krediethypotheek gemeente Staphorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 48 van de Participatiewet
  2. artikel 50 van de Wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-8649

Z39455