Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022

Geldend van 06-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Albrandswaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2022-5015

364796