Legesverordening Noord-Brabant 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening Noord-Brabant 2022
Citeertitel Legesverordening Noord-Brabant 2022
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Noord-Brabant 2012. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt. Deze regeling is voor inwerkingtreding gewijzigd op 22 november 2022 in Provinciaal blad 2022, 13818. Deze regeling is reeds voor inwerkingtreding gewijzigd bij besluit van 3 november 2023. Dit besluit is bekendgemaakt op 5 december 2023 in Provinciaal blad 2023, 14344.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 10, bijlage 1

12-11-2021

prb-2021-13150

4968120