Regeling vervallen per 05-08-2023

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022

Geldend van 05-08-2023 t/m 04-08-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022
Citeertitel Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2023 01-11-2022 05-08-2023 artikel 3.3.3

25-10-2022

gmb-2023-344179

Onbekend.
02-05-2023 05-08-2023 artikel 1.1.1, 2.1.2, 2.3.3, 2.3.8, 2.3.10, 2.4.1, 2.4.2, 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.5, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.3, toelichting

29-03-2023

gmb-2023-163690

Onbekend.
01-01-2022 02-05-2023 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-484776

Onbekend.