Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022
Citeertitel Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2021. Paragraaf 3.4 treedt in werking op 1 februari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-484776

Onbekend.