Regeling vervallen per 01-01-2023

Liggeld verordening 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waadhoeke
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Liggeld verordening 2022
Citeertitel Liggeld verordening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229b van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Liggeld verordening 2018. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-484048

Onbekend.