Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2022

Geldend van 31-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2022
Citeertitel Verordening precariobelasting Maastricht 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting Maastricht 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-483723

Onbekend.