Regeling vervalt per 31-12-2024

Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Alphen-Chaam 2021

Geldend van 01-03-2023 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen-Chaam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Alphen-Chaam 2021
Citeertitel Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Alphen-Chaam 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Alphen-Chaam 2017
  3. Gemeentewet
  4. Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Alphen-Chaam 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 29 februari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023 31-12-2024 hoofdstuk 3, artikel 8, 16

28-02-2023

gmb-2023-105443

1007525
17-01-2022 28-02-2023 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-483579

Onbekend.