Regeling vervallen per 08-10-2022

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022, Gemeente De Bilt

Geldend van 08-10-2022 t/m 07-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie De Bilt
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022, Gemeente De Bilt
Citeertitel Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022, Gemeente De Bilt
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2022 08-10-2022 hoofdstuk 3, paragraaf 3.3., artikel 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 4.4, bijlage 1, 2

29-09-2022

gmb-2022-446504

Onbekend.
01-01-2022 08-10-2022 Nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-483348

Onbekend.