Verordening Sociaal Domein Meierijstad

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Sociaal Domein Meierijstad
Citeertitel Verordening Sociaal Domein Meierijstad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Sociaal Domein
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  6. Jeugdwet
  7. Wet op het primair onderwijs
  8. Wet op de expertisecentra
  9. Wet op het voortgezet onderwijs
  10. Wet publieke gezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoofdstuk 6: Vervoer naar school wordt van kracht op aanvragen vanaf schooljaar 2022-2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-482463

Onbekend.